Repository 32bit  Forum
Repository 64bit  Wiki

Documentazione/Categories: differenze tra le versioni

Da Slacky.eu.
Riga 17: Riga 17:
!width="180"| [[Image:stampanti.png|left|30px]]'''[[:category:Stampanti | Stampanti]]'''
!width="180"| [[Image:stampanti.png|left|30px]]'''[[:category:Stampanti | Stampanti]]'''
!width="180"| [[Image:ufficio_e_web.png|left|30px]]'''[[:category:Ufficio_e_Web | Ufficio e Web ]]'''
!width="180"| [[Image:ufficio_e_web.png|left|30px]]'''[[:category:Ufficio_e_Web | Ufficio e Web ]]'''
  +
!width="180"| [[Image:script.png|left|30px]]'''[[:category:Script | Script ]]'''
|}
|}

Versione delle 21:51, 12 set 2006

Categorie

Configurazione.png
Configurazione
Installa e upgrade.png
Install e Upgrade
Multimediale.png
Multimediale
Networking.png
Networking
Packages.png
Packages
Periferiche.png
Periferiche
Kernel.png
Kernel
Server x.png
Server X
Scritti misti.png
Scritti misti
Stampanti.png
Stampanti
Ufficio e web.png
Ufficio e Web
Script.png
Script
Strumenti personali
Namespace

Varianti